Akronos

PLANS D'AUTOPROTECCIÓ

El Decret 82/2010 d'Autoprotecció, de 29 de juny, va ser aprovat per la Generalitat de Catalunya, el qual estableix un catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.

El decret 82/2010 d’Autoprotecció és un reglament executiu o de desenvolupament de la llei 4/97 de 20 de maig.

Aquest decret defineix i desenvolupa les obligacions d'autoprotecció de les empreses i les activitats que puguin donar origen a situacions d’emergència, literalment (art 7.1 de la Llei 4/97 de 20 de maig de protecció civil de Catalunya) l’àmbit d’aplicació:

“les persones, les empreses i, en general, les entitats i els organismes que fan activitats que poden generar situacions de greu risc col·lectiu, de catàstrofe o de calamitat pública, i també els centres i les instal·lacions, públics i privats, que poden resultar afectats de manera especialment greu per situacions d’aquest caràcter, són obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i a mantenir els mitjans personals i materials necessaris per a afrontar situacions de risc i d’emergència”.

Específicament els objectius dels PAU són:

 • Establir els mecanismes de control per part de les administracions públiques.
 • Continguts mínims i de qualitat dels PAU (Plans d’Autoprotecció).
 • Establir sistemes de coordinació entre les activitats i els serveis públics que formen el sistema de la protecció civil, en cas d’emergència.
 • Establir el catàleg d’activitats que poden generar o veure’s afectades per situacions de greu risc col·lectiu.

Els Plans d’Autoprotecció poden ser realitzats EXCLUSIVAMENT per personal

competent i ACREDITAT, i no poden ser realitzats directament pels serveis de prevenció aliens. Akronos I&C disposa de tècnics acreditats per a la redacció dels PAU.

ÀMBIT D’APLICACIÓ (Llistat no Exhaustiu)

Annex IA

 • Activitats i emmagatzematge de productes químics acollides a les ITC APQ
 • Activitats de gestió de residus perillosos
 • Aeroports
 • Conductes per al transport de matèries perilloses
 • Instal·lacions nuclears
 • Escoles amb més de 2.000 persones o amb més de 28 m d’alçada d’evacuació
 • Càmping amb mes de 2.000 persones

Annex IB

 • Elements vulnerables o molt vulnerables que estiguin ubicats a les zones de risc del Plaseqcat
 • Elements vulnerables o molt vulnerables que estiguin ubicats a les zones de risc d’altres plans
 • Altres activitats

Annex IC

 • Establiments sanitaris amb ocupació < 2.000 persones i > 100 persones.
 • Residències de gent gran o de persones amb mobilitat reduïda
 • Establiments d’usos sanitaris amb hospitalització o tractament quirúrgic amb < 200 llits
 • Escoles amb < 2.000 persones i > 500 persones
 • Llars d’infants
 • Ludoteques
 • Teatres, auditoris, sales de congressos o cinemes amb ocupació entre 500 i 2.000 persones
 • Càmpings amb < 2.000 persones ubicats en zona de risc
 • Concerts en espais a l’aire lliure en espais tancats, amb ocupació entre 500 i 5.000 persones
 • Concerts a l’aire lliure en espais no tancats, amb ocupació entre 1.000 i 15.000 persones
 • Edificis d’activitats comercials, administratives, de prestació de serveis o de qualsevol altre tipus, amb ocupació < 2.000 persones i > 500 persones
 • Discoteques, sales de festa i altres establiments oberts al públic amb una ocupació inferior a 2.000 i superior a 500 persones
 • Curses esportives dins o fora del casc urbà
 • Correfocs o actuacions de foc
 • Tallers ocupacionals o centres de treball de persones amb disminucions físiques, psíquiques o sensorials Graus i permanents
 • Activitats en espais públics, de risc, de caràcter festiu, tradicional o popular

Tota la documentació del Pla d’autoprotecció s’ha de tramitar a través de la plataforma electrònica HERMES, i per accedir-hi cal un certificat digital.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. Para más información política de privacidad.

Acepto las cookies de este sitio.