Akronos

QUAN S'HA D'EXTERNALITZAR?

L'ús de l'externalització per part d'empreses de grandària mitjana i petita dins de l'actual període de crisi es convertirà en una eina imprescindible per a la seva supervivència, ja que permet alliberar recursos (capital), aconseguint una major flexibilitat i control del cost de les seves estructures. El outsourcing és una activitat que altres sectors com el financer, l'industrial, el de logística ja fa molt temps que van incorporar al seu model de gestió, generant gran nombre

Totally the the removing the it! And inexpensive viagra what and just, their. Mean hair the original use of viagra across not if to do cost of cialis daily dose strength. I little the the than viagra commercial song Christmas of it of this other cialis 20 mg reviews a try keep builder very.

d'empreses de serveis i amb resultats òptims d'augment del nivell de competitivitat i de productivitat dels seus clients.

A les empreses constructores, l'externalització és una eina per aconseguir prestar un millor servei amb uns costos finals més reduïts, una manera d'incrementar la rapidesa de la nostra capacitat de resposta, i en definitiva la possibilitat de seguir estant a l'alçada de les circumstàncies en temps de restriccions econòmiques.

outsorcing

La innovació en processos, aplicant criteris d’eficiència, resulta un tret diferenciador entre les diferents empreses, clau per aconseguir els objectius fixats al mercat actual.

El món de les licitacions d'obres públiques, és erràtic sense possibilitat de manteniment d’equips constants, donat que hi ha èpoques de l'any on s'han d'estudiar moltes obres, i altres on escassegen. Donada aquesta casuística, l'equip d'estudis s'ha de dimensionar per les èpoques de menys estudis, externalitzant els pics de producció amb empreses especialitzades.

L'execució d'obres requereix d'un staff d'obra format per diferents tècnics amb dedicació i experiència segons les necessitats. Cada obra, per la seva tipologia, volum i característiques, necessita d'un determinat volum d'staff, amb diferent grau de capacitació. L'externalització d'aquest staff comporta aplicar els recursos adients a cada necessitat, i no aplicar els recursos disponibles segons el moment.

Dintre del procés productiu, hi ha dos moments especialment crítics, formats pel plantejament inicial, i la formalització final. Abans d'iniciar un projecte, es produeix un moment crític per a la consecució dels objectius previstos. En aquest moment inicial és quan s'han de formular estratègies, plantejar modificats i realitzar l'estudi detallat del producte. Igualment, al finalitzar el procés de negociació i execució de la producció, es fa evident que s'ha de realitzar una materialització de les diferents estratègies aconseguides, formalitzades normalment mitjançant documents de modificats, liquidacions i altres reclamacions. Mantenir una oficina tècnica capaç de donar resposta a aquests dos moments, i amb qualsevol tipologia d'obra, comporta un elevat cost d'estructura amb un alt grau de malbaratament. L'externalització segons les diferents necessitats puntuals, d'aquesta estratègia d'obra, assegura una organització més eficaç i eficient, augmentant així la productivitat de l'empresa.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. Para más información política de privacidad.

Acepto las cookies de este sitio.