Akronos

CENTRALS DE FABRICACIÓ

Les mescles bituminoses en calent es fabriquen en plantes especifiques per produir aquests productes, podem trobar-ne de fitxes o mòbils i de continues o discontinues. Els diferents tipus de plantes estan constituïdes quasi per el mateixos elements fins que arriba el moment de la dosificació i barreja. Es tracta d’equips complexos on el principi basic es la preparació i l’exactitud en la dosificació dels diferents components que composen les mescles.

Els diferents processos que es realitzen a una planta de fabricació d’aglomerat influeixen, tant individualment com en conjunt, en la mescla finalment posada a disposició dels equips d’estesa.

pantalla intrame

Akronos I&C ofereix un servei de assistència tècnica, que a partir d’un anàlisi profund del funcionament d’una planta determinada, permet optimitzar els processos de fabricació, tant per donar la qualitat sol·licitada en cada moment com per reduir el cost de producció.

Ens basem en una revisió de tot el procés, des de la dosificació en fred, estudi de l’aspiració, control del tambor-secador, optimització de consum de filler de recuperació, disseny de les cribes en calent, temps d’amasat, incorporació d’additius, reciclat de fresat, reducció de la temperatura de fabricació, impacte ambiental produït en els processos i reducció dels possibles impactes.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. Para más información política de privacidad.

Acepto las cookies de este sitio.