Akronos

CAS PARTICULAR: EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ

Akronos I&C ofereix serveis en tots dels àmbits relacionats amb el sector de la construcció, especialment concebuts per empreses estrangeres, de qualsevol esglaó de la cadena productiva:

  • Realització d’estudis de licitació: Akronos I&C realitza la preparació total o parcial del sobre tècnic i/o econòmic d'una licitació pública o privada, segons el Plec de clàusules administratives de l'Administració competent.
  • Gestió tècnica i econòmica de les obres: Un cop adjudicada l’obra, l'equip tècnic d'Akronos I&C realitza la gestió tècnica i econòmica, assolint els objectius fixats amb anterioritat. La fonamentació d'aquesta gestió radica en la realització d'un estudi previ tècnic i econòmic, i l'aplicació d'uns procediments de control d'objectius totalment tecnificats.
  • Aprovisionament de recursos:Akronos I&C, gràcies al coneixement del mercat, assessora en la contractació dels recursos necessaris per realitzar les obres. Tant en la subcontractació d'activitats, com en l'aprovisionament de materials, com en la disponibilitat de serveis, Akronos I&C realitza una recerca dels millors recursos segons els volums i els condicionants de cada cas, presentant diferents alternatives viables en el marc del compliment d'objectius.
  • Oficina tècnica d’obra: Akronos I&C facilita tots els serveis tècnics en la realització d'obres. L'abast d'aquest servei engloba la redacció i seguiment de Plans de Seguretat, de Qualitat o de Mediambient, la realització se serveis topogràfics, de delineació, de càlculs i de disseny, la realització del control d'amidaments i de costos, i qualsevol altre necessitat tècnica que pugui aparèixer durant el transcurs de les obres.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. Para más información política de privacidad.

Acepto las cookies de este sitio.