Akronos

EQUIPS D'OBRA

Els equips d’obra tanquen el cercle de la construcció d’un ferm amb mescles bituminoses en calent. Un correcte dimensionament i ordre de utilització, així com una correcte posada en obra tenint en compte tots el condicionants que en ella trobem pot donar lloc a tenir un ferm d’alta qualitat o no.

Les empreses disposen d’un conjunt de mitjans que son els que conformen els equips d’estesa, però actualment en el mercat es disposa de gran nombre d’equips de lloguer amb les ultimes tecnologies que son fàcilment incorporables als equips fixos i que ens poden donar un augment considerable del rendiment i la qualitat obtinguts.

Akronos I&C ofereix un servei de assistència tècnica, que a partir d’un anàlisi dels equips disponibles a l’empresa i depenen de la tipologia d’obra i de les mescles a estendre es dimensionaran uns equips mes eficients i eficaços. Proposant i justificant les reduccions de costos i la millora de la qualitat que es pot aconseguir en aquesta configuració dels equips.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. Para más información política de privacidad.

Acepto las cookies de este sitio.