Akronos

REDACCIÓ DE PROJECTES

Akronos I&C treballa per a empreses públiques i enginyeries del sector de la construcció en general, desenvolupant projectes d’obra civil des de totes les fases: prèvia, redacció i construcció.

La implicació en el projecte per assolir i defensar els interessos del client i per tant complir els objectius fixats, són punts prioritaris a Akronos I&C i fonamentals per desenvolupar qualsevol projecte.

Akronos I&C ofereix un servei global d’enginyeria des de l’inici amb el desenvolupament dels primers esbossos i el desenvolupament dels programes funcionals, estudiant la seva viabilitat, costos, adequació als usos, legislació, etc., fins a l’entrega final del projecte, amb el desglossament de les partides econòmiques i planificació temporal dels treballs. Incloent la gestió de tots els aspectes complementaris i necessaris per la redacció dels projectes, gestionant l’execució dels estudis geotècnics, redactant els Estudis de Seguretat i Salut i de gestió dels residus, l’eficiència energètica, la planificació temporal dels treballs, els càlculs de les estructures i les instal·lacions, el control econòmic total dels pressupostos, l’estat d’amidaments, preus simples i descompostos de les partides d’obra i altres aspectes rellevants dels projectes.

En la redacció del projectes es segueixen criteris de sostenibilitat, basats en la racionalització de materials, que permetin minimitzar els costos d’implantació i els consums, amb especial atenció als futurs costos de manteniment.

    Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. Para más información política de privacidad.

    Acepto las cookies de este sitio.